Výživné online

Je-li Vaše manželství již rozvedeno (nebo jste se s partnerem rozešli) a práva a povinnosti k nezletilým dětem máte již vypořádány, neznamená to, že výše výživného, kterou soud určil tomu rodiči, který dítě ve své péči nemá, zůstává napořád nezměněna. Výživné může soud nově upravit, změní-li se poměry (zlepší či zhorší), a to jak na straně rodiče ( např. změna zaměstnání a zhoršení či zlepšení mzdových podmínek), tak i na straně nezletilého dítěte.

Zařiďte si výživné online!

Požádejte o zařízení výživného online! Cena za právní služby již od 2000 Kč!

Postup při vyřizování výživného

  1. Vyplníte základní formulář vlevo
  2. Obržíte informace o potřebných podkladech a zálohovou fakturu
  3. Po uhrazení obdržíte elektronicky formulář/formuláře, sloužící jako podklad pro advokáty k vypracování žádosti (žaloby) o rozvod manželství s dalšími instrukcemi.
  4. Po vyplnění odešlete formulář zpět
  5. Do pěti pracovních dnů obdržíte zpracovanou žádost (žalobu) o rozvod manželství, případně i návrh na úpravu poměrů nezl. dětí, které pak sami pouze odešlete poštou soudu

(*) Žádáte-li právní zastoupení advokátem, bude Vám po odeslání formuláře fakturována celková částka, dle Vámi zvolených služeb, navýšená o 7 000,–Kč. Tato částka nezahrnuje cestovné k soudu (pouze mimo sídlo advokáta), soudní poplatek ve výši 1000 Kč a náhradu za promeškaný čas (100,–Kč za započatou půlhodinu).