Rozchod nesezdaného páru

Pokud jste s partnerem nebo partnerkou neuzavřeli manželství a máte nezletilé dítě (děti), již dále spolu nechcete žít a nedohodnete-li se o úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud na váš návrh, ale i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. To platí i v případě, že jste sice manželé, máte děti, ale z nejrůznějších důvodů spolu nežijete. V obou těchto případech zákon upřednostňuje dohodu rodičů bez nutnosti soudní úpravy.