Výživné rozvedeného manžela

Pokud se rozvádíte a váš manžel není schopen sám se živit například z důvodu péče o nezletilé děti, nemoci či tělesného postižení, pak se připravte, že vám reálně hrozí vyživovací povinnost k rozvedenému manželovi. Rozvedený manžel může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se rozvádějící se manželé, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.

Výživné a institut výživného

Na druhé straně, pokud právě vy jste tím, kdo je rozvodem postižený a nemáte možnost sami se živit, aniž byste si tento stav způsobili sami, vlastním zaviněním, pak je institut výživného jednou z možností, jak dočasně získat prostředky alespoň na přiměřenou výživu. Zde je nutné si uvědomit, že výživné pro rozvedeného manžela bývá zpravidla nižší než výživné mezi manželi za trvání manželství, kdy oba manželé mají právo na stejnou životní úroveň.

Výživné a zákon

Podle zákona právo na výživné zanikne, jestliže oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře. Právo na výživné zanikne též poskytnutím jednorázové částky na základě písemné smlouvy.