Styk rodiče s dítětem

O úpravě styku rodiče s dítětem, s dítětem (dětmi), které nemá po rozvodu ve své péči mohou rodiču zavřít dohodu (ústní i písemnou), která nepotřebuje schválení soudu. Styk druhého rodiče s dítětem však soud upraví, pokud to vyžaduje zájem na jeho výchově a poměry v rodině.

[TODO]