Rozvody cizinců

Od roku 1995, kdy započalo sledování státní příslušnosti rozvádějících se osob (namísto národnosti), dlouhodobě roste podíl cizích státních příslušníků, které rozvede český soud. V roce 2008 dosáhl podíl rozvodů, u kterých alespoň jeden z partnerů nebyl občanem ČR, hodnoty 7,1%. Na straně mužů bylo rozvedených cizinců 4,4 % (absolutně 1 386), z čehož nejvíce připadlo na státní občany Slovenska (244), Vietnamu (219) a Ukrajiny (121). Na straně rozvedených žen-cizinek se na předních třech příčkách umístily stejné kategorie státních občanství jako u mužů, avšak podle četnosti v pořadí Ukrajina (291), Slovensko (205) a Vietnam (114). Celkem bylo rozvedených žen s jiným než českým státním občanstvím 949, tj. 3,0 % ze všech rozvedených v roce 2008.