Informace a rady

Insolvenční pomoc

Umíte si představit žít 5 let na pokraji nouze? 5 let budete pobírat minimální mzdu !!! Bude vám prodána nemovitost za minimální cenu !!! Pokud nedodržíte 5letý systém měsíčních splátek, …

Vydáno: 31. 10. 2010

Hrozi vam exekuce?

Hrozí vám exekuce - "kontaktujte nás":http://www.realityvnouzi.cz/exekuce-nemovitosti

Vydáno: 05. 10. 2010

Rozvody cizinců

Od roku 1995, kdy započalo sledování státní příslušnosti rozvádějících se osob (namísto národnosti), dlouhodobě roste podíl cizích státních příslušníků, které rozvede český soud. V roce 2008 dosáhl podíl rozvodů, u  …

Vydáno: 14. 04. 2010

Nejčastější příčiny rozvratu manželství

Nejčastější příčiny rozvratu manželství Statistika příčin rozvratu manželství potvrzuje stále četnější využití obecných příčin (kategorie „rozdílnost povah, zájmů“ a „ostatní“) před konkrétně formulovanými příčinami na straně muže či ženy. Uvedené …

Vydáno: 14. 04. 2010

Výživné rozvedeného manžela

Pokud se rozvádíte a váš manžel není schopen sám se živit například z důvodu péče o nezletilé děti, nemoci či tělesného postižení, pak se připravte, že vám reálně hrozí vyživovací …

Vydáno: 14. 04. 2010

Příjmení po rozvodu

V případě, že si partner, jenž sňatkem nabyl příjmení druhého partnera z nejrůznějších důvodů nepřeje ponechat po rozvodu toto příjmení, může do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) výslovně umožňuje, aby partner, který přijal příjmení druhého partnera, mohl po rozvodu upustit od užívání takovéhoto příjmení. Chce-li tento partner opět přijmout své dřívější příjmení, popřípadě chce-li upustit od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, musí tuto svou vůli oznámit matričnímu úřadu, a to pouze do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu. Rozvedený partner však nemá právo žádat, aby bylo rozvedené partnerce uloženo neužívat jeho příjmení, které při sňatku přijali jako společné.

Vydáno: 14. 04. 2010

Styk rodiče s dítětem

O úpravě styku rodiče s dítětem, s dítětem (dětmi), které nemá po rozvodu ve své péči mohou rodiču zavřít dohodu (ústní i písemnou), která nepotřebuje schválení soudu. Styk druhého rodiče …

Vydáno: 14. 04. 2010

Co je to nesporný (dohodnutý) rozvod

Obecně platí, že manželství může být soudem rozvedeno, pokud je prokázáno, že manželství je natolik rozvrácené, že nelze očekávat obnovení manželského soužití (tzv. sporný rozvod). Soud proto musí dokazováním zjišťovat míru rozvrácení manželství. Tomuto způsobu rozvodu se však mohou rozvádějící se manželé vyhnout, pokud splní podmínky tzv. dohodnutého rozvodu ve smyslu § 24a zákona o rodině.

Vydáno: 06. 04. 2010

A co děti, když se rodiče rozvádí

Před tím, než soud vydá rozsudek, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

Vydáno: 06. 04. 2010

Mýty o rozvodu a vypořádání společného majetku

Mýtus je obvykle nějaké tradované tvrzení, mající zdánlivě racionální jádro. Častým opakováním vzniká dojem, že jde o tvrzení pravdivé a seriozně podložené. Je vcelku pochopitelné, že i s rozvody se pojí několik velice urputných mýtů.

Vydáno: 06. 04. 2010