Majetkové vyrovnání manželů

Společné jmění manželů (SJM)

I přesto, že jste si nepůjčili žádné peníze, vymáhá na vás věřitel (exekutor) splacení dluhu za vašeho manžela či manželku? Je to možné, a to díky společnému jmění manželů. V případě, že si během trvajícího manželství vezmete půjčku, jste vůči věřiteli vázáni oba společně a nerozdílně. To platí i v případě, že si půjčku (úvěr) vezme jen jeden z manželů.

Co do společného jmění patří? Majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství. Jedná se o věci nemovité (např. rodinný dům nebo chatu) i movité (auto, vybavení domácnosti, atd.) nebo jiné hodnoty ocenitelné penězi, které nejsou přímo spjaty pouze s jedním z manželů (např. majetek získaný dědictvím).

Do SJM spadají také peněžní příjmy manželů, a to jak z pracovního poměru i podnikání, tak i z poměrů obdobných poměrům pracovním (např. z příjmů z dohod o pracovní činnosti), z kapitálového majetku některého z manželů (dividendy) apod.

Budete-li chtít, můžeme vám pomoci s majetkovým vypořádáním .