Majetkové vyrovnání online

V případě, že jste již rozvedeni, od rozvodu neuplynula lhůta 3 roky, a Vy stále nemáte vypořádán Vás společný majetek (SJM – Společné jmění manželů), můžete jej vypořádat dohodou. Pokud se dohodnout nemůžete, bude třeba podat k příslušnému soudu žalobu na vypořádání Vašeho společného majetku. Nechte si zpracovat zkušeným právníkem profesionální dohodu či žalobu o vypořádání společného jmění majetku!

Vyřiďte si majetkové vyrovnání online!

Při zpracování dohody či žaloby o majetkovém vyrovnání manželů je třeba brát v úvahu, že společné jmění manželů netvoří pouze majetek nabytý za trvání manželství, ale současně i závazky, které jednomu či oběma manželům za trvání manželství vznikly. Profesionální právní pomoc vám tak výrazně pomůže při uplatňování vašich nároků.

Postup při vyřizování majetkového vyrovnání

  1. Vyplníte základní formulář vlevo
  2. Obržíte informace o potřebných podkladech a zálohovou fakturu
  3. Po uhrazení obdržíte elektronicky formulář/formuláře, sloužící jako podklad pro advokáty k vypracování žádosti (žaloby) o majetkovém vyrovnání s dalšími instrukcemi.
  4. Po vyplnění odešlete formulář zpět
  5. Do pěti pracovních dnů obdržíte zpracovanou žádost (žalobu) o majetkovém vyrovnání, které pak sami pouze odešlete poštou soudu

(*) Žádáte-li právní zastoupení advokátem, bude Vám po odeslání formuláře fakturována celková částka, dle Vámi zvolených služeb, navýšená o 5 000,–Kč. Tato částka nezahrnuje cestovné k soudu (pouze mimo sídlo advokáta), soudní poplatek ve výši 1000 Kč a náhradu za promeškaný čas (100,–Kč za započatou půlhodinu).

Další informace k tématu: Majetkové vypořádání