Spolupracující advokáti

Advokátní kancelář Mgr. Vlastimila Šipla úzce spolupracuje s advokátní kanceláří Mgr. Jiřího Hory, která sídlí taktéž na adrese Nám. 28. října 3 v Brně. Jedná se o volné seskupení advokátních kanceláří, jehož účelem je zejména sdílení vzájemných profesních zkušeností a vzájemné substituční zastoupení. Svým zaměřením (zejména pokud jde o právo závazkové, právo nekalé soutěže, řízení před Evropským soudem pro lidská práva…) se advokátní kancelář Mgr. Jiřího Hory vhodně doplňuje s právními službami, poskytovanými advokátní kanceláří Mgr. Vlastimila Šipla.

Mgr. Eva Klimánková

Je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod ev. č. 11678. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvovala v roce 1998 a od roku 2003 působila na pozici advokátního koncipienta v renomované brněnské advokátní kanceláři Dr. Michal Rezek a partner. Jako samostatný advokát působí od roku 2007. Disponuje znalostmi jazyka německého (Všeobecná státní jazyková zkouška) a anglického (First Certificate in English).
web: www.advokati-brno.cz

Mgr. Marta Ptáčková

Je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod ev. č. 10749. Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2001. Poté začala působit v renomované brněnské advokátní kanceláři Dr. Michal Rezek a partner. Od roku 2005 je samostatnou advokátkou. Disponuje znalostmi jazyka anglického (Všeobecná státní jazyková zkouška) a německého.
web: www.advokati-brno.cz

Mgr. Ing. Jiří Hora

absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v r. 2003. Od roku 2003 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Dr. Michal Rezek&partner a jako samostatný advokát působí od roku 2007. Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva (generální praxe).
web: www.akhora.cz

Mgr. Vlastimil Šipl

Je advokátem zapsaným v České advokátní komoře. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy university v Brně, kterou dokončil v roce 2003. V advokacii působí od roku 2004, kdy nastoupil na pozici advokátní koncipienta u JUDr. Petra Fialy, advokáta v Brně. V současné době vykonává advokacii jako samostatný advokát.
web: www.aksipl.cz

Advokátní kancelář JUDr. Blanky Schöblové

(č.osv. ČAK 01599) poskytuje právní služby od roku 1994 v oblastech práva občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, trestního. Specializuje se na ochranu práv proti jednání nekalé soutěže, práv k obchodní firmě a dobrého jména právnické osoby, práva duševního vlastnictví, reklamní právo.a mediální právo. Právní služby nabízí dále při ochraně osobnosti, ochraně proti diskriminací a domácímu násilí.
web: www.advokatnikancelarebrno.cz